Kendo Kendo Iaido Iaido Naginata Naginata Jodo Jodo

 

 

Početna

Hrvatski Kendo Savez

Dokumenti

Galerija

Klubovi

Članovi

Kontakti

Kalendar

Novosti

O iaido-u

Iaido je vještina rezanja, ubadanja i obrane koristeći se pravom sabljom (katanom) uz veliku raznolikost primjene protiv zamišljenih protivnika.

U situacijama gdje sjedi, stoji ili hoda, napadan sa više strana, mačevalac mora anticipirati napad i obraniti se. Iai se bavi napadom i obranom unutar termina maai (udaljenosti), hasuji (središnje linije reza) i tenouchi (držanja sablje). 

No pored tehničkog aspekta velika je važnost i duhovni trening. Iai ne mora nužno označavati doslovno rezanje protivnika koliko se može odnositi i na konflikt sa protivnikom u nama samima. Pobjeda se postiže uz neosvetoljubivo srce i rješavanje sukoba bez da se sablja izvlači iz korica. Stoga, može biti jasno zašto se stari Iai nazivao saya-no-uchi, pobjeda bez da se povlačila sablja.

Drugim riječima, Iai je proces koji teži poboljšanju i savršenstvu bez ubojitih namjera. Moderno značenje vještine jesu miran i spokojan ljudski život. U najširem značenju predstavljao bi način življenja u harmoniji: kroz kontinuiranu vježbu tražiti put i ravnotežu sa samim sobom, ljudima i prirodom.

Postoje mnoge različite Ryu-he, tj. škole. Najrasprostranjenije su: Muso Jikiden Eishin Ryu, Muso Shinden Ryu, Tamiya Ryu, Hoki Ryu, itd. Od velike je koristi upoznavanje sa osnovnim tehnikama, posebno izvlačenjem sablje iz saye (korice). Godine 1968. i 1977. formirane su dvije specijalne komisije sačinjene od jedanaest majstora, koji su bili pridruženi japanskoj kendo federaciji (Zen Nihon Kendo Renmei), sa svrhom sastavljanja tehnika i kata različitih Ryuha formirajući prvo sedam, a potom deset odnosno dvanaest formi.

Ipak, istinsko razumijevanje ove vještine postaje jasno samo kroz intenzivan studij unutar starih škola (koryu) gdje se u potpunosti ispoljava pravi duh mačevanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Hrvatski Kendo Savez