Kendo Kendo Iaido Iaido Naginata Naginata Jodo Jodo

 

 

Početna

Hrvatski Kendo Savez

Dokumenti

Galerija

Klubovi

Članovi

Kontakti

Kalendar

Novosti

O savezu

 

Hrvatski kendo savez osnovan je 19. ožujka 2004. Klubovi osnivači Saveza su: KK „Agatsu“ i Kendo-iaido Klub Yamaoroshi iz Zagreba, KK „Budokan“ (Varaždin) i KK „Fudoshin“ (Požega). Kendo Klub Karlovac pridužio se Savezu neposredno nakon osnutka.

Na General Assembly-ju (GA) Europske kendo federacije (EKF) održane 25. IV. 2004. u Budimpešti HKS je stekao status pridruženog, a godinu dana kasnije i redovitog člana EKF (GA, Bern 2005.).

Djelatnosti HKS su:

• omogućavati postizanje vrhunskih postignuća u kendou,

• poticati, promicati i nadgledati kendo u Republici Hrvatskoj,

• utvrđivati razvojnu politiku kendoa u Republici Hrvatskoj,

• utvrđivati programe potreba i interesa društva i predlaganje njegovog financiranja nadležnom državnom tijelu,

• usklađivati djelatnosti svojih članova,

• ustrojava i upravlja kendo natjecanjima,

• organizirati i provoditi natjecanja, priredbe, seminare, kampove, itd.,

• ustrojava stručnu djelatnost svojih kadrova (treneri, natjecatelji, suci,itd.),

• skrbi o nacionalnoj momčadi i ustrojava stručni rad sa nacionalnim postavama,

• osposobljavati stručne djelatnike,

• poticati domoljublje,

• promicati Hrvatski kendo u zemlji i inozemstvu,

• predlaže održavanje međunarodnih natjecanja i priredbi u Republici Hrvatskoj,

• predstaviti kendo pred športskim i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 © Hrvatski Kendo Savez 2016